Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

เฉิงหวง 城隍 : เทพเจ้าประจำเมือง

                      

                    

        เฉิงหวง 城隍 เป็นเทพเจ้าประจำเมือง คล้ายเจ้าพ่อหลักเมืองของไทย หรือเป็นพระภูมิเจ้าที่ประจำเมือง ในสมัยโบราณ เมืองต่างๆในประเทศจีน ต่างต้องสร้างกำแพงสูง คูน้ำและคูแห้งล้อมรอบเมืองทุกด้าน เพื่อป้องกันศัตรูรุกราน  

        คำว่า เฉิง เดิมหมายถึง กำแพงเมืองที่สร้างด้วยดิน ส่วนคำว่า “หวง”  เดิมหมายถึง คูที่ไม่มีน้ำรอบกำแพงเมือง ดังนั้นกำแพงเมืองและคูเมืองจึงป้องกันภัยจากข้าศึกให้คนในเมืองนั้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากกำแพงเมืองที่สูงแล้ว ยังประกอบไปด้วยช่องใบเสมา หอคอยเป็นระยะ ป้อมยาม บันไดขึ้นลง ประตูเมืองทั้งสี่ด้าน ซึ่งบางแห่งเหนือประตูเมืองมีหอคอยหรือกองบัญชาการอีกด้วย กำแพงเมืองบางเมือง สร้างอย่างแข็งแรงและหนามาก บางแห่งรถยนต์สามารถวิ่งสวนกันได้

 

        ด้วยเหตุนี้ กำแพงเมืองตลอดจนส่วนประกอบของกำแพงเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องกันภัยให้ชาวเมือง ได้อยู่กันอย่างมีความสุข เหล่าบรรดาชาวเมือง จึงระลึกถึงความสำคัญของส่วนนี้ จึงได้สร้างศาลเจ้าขึ้นบริเวณริมกำแพงแห่งหนึ่ง เพื่ออัญเชิญองค์เทพเจ้าผู้ปกปักรักษากำแพงเมือง ซึ่งเรียกว่า เทพเจ้าเฉิงหวง ให้มาสถิตที่ศาลเจ้าเฉิงหวง 城隍廟 แล้วทำพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ พิธีกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยสามก๊ก แล้วขยายสืบเนื่องกันมาจนถึงสมัยราชวงศ์สุย ได้มีพิธีกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้เทพเฉิงหวงด้วยการฆ่าสัตว์สังเวย

        เทพเจ้าเฉิงหวงหรือเทพแห่งเมือง ได้มีการเคารพนับถือประกอบพิธีใหญ่โตเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ซ่งการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงถือเป็นความสำคัญระดับชาติทีเดียว ถึงสมัยราชวงศ์หมิง ชาวเมืองได้ให้ความเคารพต่อเทพเจ้าเฉิงหวงและรวมเอาเทพเจ้าแห่งปถพีหรือเทพเจ้าปุนเถ่ากงเข้าไปด้วย จากสาเหตุที่จูหยวนจาง ฮ่องเต้องค์ปฐมราชวงศ์หมิงได้ถือกำเนิดที่ศาลเจ้าปุนเถ่ากง ศาลเจ้าเฉิงหวงและศาลเจ้าปุนเถ่ากงจึงได้เริ่มสร้างและขยายไปตามหัวเมืองเล็กใหญ่ทั่วประเทศในยุคนั้น

 

        อย่างไรก็ตาม ในสมัยโบราณ พวกขุนพลนายทหารชั้นจูโหวหรือจูเฮ้า ต่างอยากออกไปเป็นเจ้าเมืองครองเมืองเอกเมืองโท เพื่อก่อร่างสร้างฐานะให้ตนเองและครอบครัว ฮ่องเต้จึงโปรดฯให้ไปครองเมืองต่างๆ ทำให้ชาวเมืองอุ่นใจและให้ความเคารพมาก เมื่อถึงแก่อนิจกรรม ฮ่องเต้โปรดฯให้สร้างศาลเจ้าวาดรูปหรือปั้นรูป แล้วให้ขุนนางเมืองนั้นประกอบพิธีเซ่นไหว้ประจำปี ชาวเมืองได้กราบไหว้บูชาและถือว่าเป็นเทพเจ้าประจำเมืองของตนด้วย พวกเขาถือว่าองค์เทพเจ้าเหล่านั้นอาจนำโชคลาภความมั่งมีศรีสุขมาให้และขจัดภัยอันตรายต่างๆให้หมดไป

 

        เฉิงหวง ตามลัทธิเต๋าถือว่าเป็นองค์เทพเจ้าที่เดิมเป็นมนุษย์ แล้วได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทพเจ้า เรียกว่า เฉิงหวงจวินเสิน 城隍尊神 หรือเฉิงหวงกง 城隍公  เทพเจ้าแห่งเมือง และเป็นเทพเจ้าผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกอื่น

 

บทสวดสรรเสริญเทพเจ้าเฉิงหวง

城隍尊神寶誥
Cheng Huang Zun Shen Bao Gao (Praise Incantation)

  
至心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

   
社稷古公。天下正神。
She Ji Gu Gong, Tian Xia Zheng Shen

 
銓福國顯忠之行。
Quan Fu Guo Xian Zhong Zhi Xing

 
稟賞善罰惡之仁。
Bing Shang Shan Fa E Zhi Ren

 
都邑之主。諸郡侍從。
Du Yi Zhi Zhu, Zhu Jun Si Chong

 
所隸十三布政。
Suo Li Shi San Bu Zheng

 
案判一十八司。
An Pan Yi Shi Ba Si

 
廟社萬年。恩扶億劫。
Miao She Wan Nian, En Fu Yi Jie

 
設作福作威之柄。
She Zuo Fu Zuo Wei Zhi Bing

 
造注生注死之權。
Zao Zhu Sheng Zhu Si Zhi Quan

 
運神力以護郢川。
Yun Shen Li Yi Hu Ying Chuan

 
遇陰兵而驅夷寇。
Yu Yin Bin Er Qu Yi Kou

 
至靈至聖。乃正乃公。
Zhi Ling Zhi Sheng, Nai Zheng Nai Gong

 
護國保寧。佑聖王。
Hu Guo Bao Ning, You Sheng Wang

威靈 公。感應尊神。
Wei Ling Gong, Gan Ying Zun Shen

****

                                                                

ศาลเจ้าเฉิงหวงริมกำแพงกรุงปักกิ่ง

****

 

ศาลเจ้าเฉิงหวงเมืองเซี่ยงไฮ้

****

 

              

:  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖


*****

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน