Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

วัดม้าขาว 白马寺

 

 

 

        วัดม้าขาว หรือ วัดไป๋หม่าซื่อ 马寺 เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีภาระด้านพุทธศาสนาในประเทศจีนมายาวนาน กว่าที่พุทธศาสนาจะตั้งรกรากได้ต้องใช้เวลานาน เพราะจีนมีประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อปรัชญา ที่มีมาแต่เดิมอย่างแน่นหนาแข็งแรง ยากที่จะเจาะฐานนี้เข้าไปได้ อีกประการหนึ่งพวกขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักผู้มีอำนาจ ต่างนับถือลัทธิขงจื่อเล่าจื่ออย่างมั่นคง

        ในปีพ.ศ. ๖๐๗ วันหนึ่งฮ่องเต้ฮั่นหมิงตี้ ทรงพระสุบินว่า ทรงเห็นเทพเจ้าองค์หนึ่งสูงประมาณ ๑๖ เชียะ หรือ ๓.๗ เมตรหรือ ๑๒ ฟุต  มีพระรัศมีล้อมพระเศียร  เมื่อ ถึงเวลาขุนนางผู้ใหญ่เข้าเฝ้า พระองค์ทรงเล่าให้ฟัง จงหูขุนนางท่านหนึ่งกราบทูลว่า เป็นศุภนิมิตที่จะให้พระองค์ไปสืบพระพุทธศาสนา ที่ประเทศอินเดียมาประดิษฐานในประเทศจีน พระองค์จึงทรงส่งราชทูต ๑๘ คนมี ไช่อิน ฉินจิงและหวางจิน เป็นหัวหน้าไปอินเดีย เมื่อพ.ศ. ๖๐๘ จนถึงพ.ศ. ๖๑๑ ราชทูตจึงกลับมา พร้อมด้วยพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ พระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ และพระสงฆ์อินเดีย ๒ รูป

        ฮ่องเต้ จึงรับสั่งให้จัดม้าขาวออกไปรับพระไตรปิฎก พระคัมภีร์ พระสารีริกธาตุ พระพุทธรูป บรรทุกหลังม้าขาว เข้าเมืองลั่วหยาง เมืองหลวง แล้วโปรดฯให้สร้างวัดขึ้นชานเมืองลั่วหยางเสร็จแล้วนำสิ่งของทั้งหมดไปไว้ ที่วัด พร้อมพระราชทานนามวัดว่า ไป๋หม่าซื่อ หรือ วัดม้าขาว พร้อมทั้งภิกษุชาวอินเดีย ๒ รูป คือ พระเจียโม่เต็งกับพระซีฮวนลั่นไปจำวัดที่นั่น พร้อมทั้งแปลพระไตรปิฎก ๔๒ บท และพระคัมภีร์ วัดม้าขาวจึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่นั้น จนบัดนี้เป็นเวลา ๑๙๐๐ ปีเศษ จึงเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมหลากหลายยุคหลายสมัยที่น่าสนใจยิ่ง

       ปัจจุบัน มีอาคารศาลาต่างๆ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สร้างสมัยแตกต่างกัน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์หยวน มีห้องโถงต่างๆ เช่น ห้องเทพเจ้าแห่งสวรรค์ ห้องประดิษฐานพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ห้องพระไวโรจนะ ห้องแนะทางสวรรค์ ในแต่ละห้องมีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ มีหอพระไตรปิฎก  

        ภาย นอกวัดมีพระเจดีย์อิฐ เรียกว่า จวิ๋นหยุน เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ยังมีศิลาจารึกตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง รวมแล้วกว่า ๔๐ หลัก

        ด้านหน้าวัดทั้งสองข้าง มีรูปม้าแกะสลัก ๒ ตัวขนาดเท่าตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศ์ซ่ง

 

 

             :  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

Title      :  Bai Ma Si

 

            :  Somboon Kantakian

 

Credits : Somboon Kantakian   2004 

 

 

  

        ภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********

 

 

 

 

 

        

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน