Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

หยกอ๋องส่องเต่ 玉皇上帝

        

 

       

 

        หยกอ๋องส่องเต่  玉皇上帝 หรือ เง็กเซียนฮ่องเต้  หรือ เง็กอ๋องไต่เต่  玉皇大帝  หยกอ๋องฮ่องเต้    หรือ เหล่าโจ้วกง หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิหยก หรือ เหวินเทียนจิ่วไจ้อิ้วหวงเทียนจวิน หรือ อิ้วหวงซังตี้ หรือ อิ้วหวงต้าตี้  หรือที่รู้จักกันดีในนาม  ทีกง  หรือ เทียนกง  天公  แปลว่า  ปู่สวรรค์  หรือ ปู่ฟ้า  ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฮกเกี้ยน และไต้หวัน เรียกขานนามของพระองค์ท่าน  แบบใกล้ชิดเสมอญาตินั่นเอง

        หยกอ๋องส่องเต่ ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในด้านการปกครองตามลัทธิเต๋า แต่พระองค์จะต้องทรงรับพระบัญชาหรือคำแนะนำจาก เอวียนซื่อเทียนจวิน  ทรงเป็นองค์พระมหาจักรพรรดิที่ทรงปกครองเทวดาทั้งเก้าชั้น ซึ่งประกอบด้วยเทวดาเป็นหมื่นๆองค์  ทรงเป็นใหญ่เหนือ ฟ้า ดิน และมนุษย์  ทรงเป็นผู้สร้างสวรรค์  ทรงมีพระราชอำนาจที่จะสั่งเทวดาได้ทุกชั้นฟ้า  ทรงควบคุมการสงคราม  หยินและหยาง  ทรงควบคุมการกำเนิด  ทรงควบคุมองค์จักรพรรดิที่เป็นมนุษย์  ทรงควบคุมดูแลพื้นดิน แม่น้ำ  ทรงควบคุมดูแลเทพารักษ์ที่สถิตอยู่ ณ มหาสมุทรทั้งหมดและภูเขาทั้งห้า  สรุปได้ว่า   ภาระหน้าที่ของพระองค์ก็คือ  การบริหารจัดการ  สวรรค์  พื้นดิน และมนุษย์  ในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจิ้นจง  แห่งราชวงศ์ซ่ง  ระหว่าง พ.ศ.  ๑๖๔๔ - ๑๖๖๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เทิดพระนามองค์หยกอ๋องส่องเต่ให้สูงขึ้นเป็น  สมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้สร้างสวรรค์ ผู้ทรงมีพลานุภาพผู้เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพฯ  และในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง  ยังได้ทรงโปรดฯให้เทิดพระนามให้สูงขึ้นไปอีก

         องค์หยกอ๋องส่องเต่ เดิมทรงเป็นองค์รัชทายาท   ทรงเป็นองค์ชายที่งามสง่าและทรงเป็นผู้มีอัจฉริยะ  โปรดฯให้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นประจำ  ทรงแนะนำให้เหล่าเสนาบดีดูแลราษฎรและปกครองด้วยความยุติธรรม  ส่วนพระองค์ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญเพียรที่ภูเขาหยก  แห่งเทือกเขาคุนลุ้น  ซึ่งมีทะเลสาบหยก  และต้นไม้หยกสูงกว่าสามร้อยวา  ต้นไม้หยกต้นนี้มีลูกเป็นสีแดง  หากใครได้รับประทาน  จะได้เป็นคนอมตะ  คือไม่ตาย  ในที่สุด พระองค์ทรงสำเร็จญาณชั้นสูง  และทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์จักรพรรดิหยกในที่สุด 

         วันสำคัญขององค์หยกอ๋องส่องเต่ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ  ที่ชาวจีนบวงสรวงเซ่นไหว้ก็คือ  วันที่ ๙ ค่ำ เดือน ๑ ตามจันทรคติจีน  และวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งคือวันที่ ๖ ค่ำ เดือน ๑๑  พวกนักพรตลัทธิเต๋าและผู้ที่นับถือพระองค์  ต่างก็ประกอบพิธีเซ่นไหว้  ด้วยธูปหอม  สุรา  หมู ไก่ เป็ด และแพะ  กล่าวกันว่าพระองค์เสวยพระกระยาหารเจ  ส่วนอาหารคาวที่คนนำไปเซ่นไหว้นั้น  พระองค์พระราชทานเลี้ยงแก่พระสหาย

        พระรูปปั้นและรูปวาดขององค์หยกอ๋องส่องเต่  จะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับฮ่องเต้  คือ มีพระมาลา ด้านหน้ามีเส้นร้อยไข่มุกเป็นแถวห้อยลงมาหน้าพระพักตร์  พระหัตถ์ทรงถือพระป้ายซือฮุดหน้าพระอุระ  ด้านหลังมีพนักงานสองคนคอยโบกพัด  ด้านหน้ามีองครักษ์สององค์ทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น  พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นต้นมา   

 

:  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 Title :  Wen Tian Zhu Zai Yu Huang Tian Zun

 :   Somboon  Kantakian

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน